Ons programma – samenvattingen

Wij zijn een progressieve rechtse partij, met een breed programma. Bekijk hier het ‘A4-tje’ met onze standpunten. Ons motto: gewoon doen wat werkt, ook voor de lange termijn!

DUURZAAMHEID

Groot dak met zonnepanelen | Partij Helder

Tot nu toe te weinig en te laat, en vooral noodmaatregelen (pfas, stikstof e.a.). Met ons ambitieuze Deltaplan Duurzaamheid gaan we met zijn allen aan de slag! 

 • Samen met MKB, boeren, bouw, natuurbeheerders, technische bedrijven, waterschappen, Brainport Eindhoven, universiteiten, maar ook burgers en gemeenten.
 • Mix van fossiele en duurzame brandstoffen wordt snel maar beheerst groener gemaakt; incl. veilige kernenenergie! Gebruik van gas neemt tijdens de transitie geleidelijk af.

WONEN EN VERVOER

Snelweg bijna leeg | Partij Helder

Woningbouw en vervoer hoogste prioriteit van het nieuwe Min. van Ruimte (VROM is wegbezuinigd). 

 • Woningen bouwen is provincies en gemeenten niet gelukt. Ministerie zet straks grote lijnen uit, regisseert en investeert.
 • Samen met bouw- en installatiesector innoveren in bouwtechniek en duurzame woningen.
 • Kantoren worden bij nieuwbouw of verbouwing flexibel ingericht (wonen – werken).
 • Luchtvaart: Lelystad blijft dicht, en indien nodig Schiphol-in-Zee aanleggen.

EUROPESE UNIE

Vlag van de EU - blauw met gele sterren | Partij Helder

Nederland is een klein land dat de EU nodig heeft in het machtsspel tussen VS, China en Rusland.

 • Nederland blijft dus in de EU want het heeft geen andere keus. Dus … niet meer zeuren, en ervoor gaan.
 • EU nu niet uitbreiden. Eerst democratie in Polen en Hongarije herstellen. En zorgen voor meer draagvlak en meer samenwerken.
 • Naar buiten toe veel assertiever worden richting VS, China, Rusland, maar ook Big Tech (Facebook e.a.) en de financiele wereld.

GEZONDHEID EN
GEZONDHEIDS-ZORG

Vrouwelijke arts met microscoop - Gezondheidszorg | Partij Helder

Preventie, kwaliteit, innovatie en samenwerking worden leidend. Van vrijblijvendheid bij burgers en zorgverleners naar verantwoordelijkheid.

 • Meer centrale regie, afspraken en prijsbepaling; marktwerking blijft waar dat gunstig is bij planbare zorg (ogen, knieën e.a.)
 • Overbodige (be)handelingen of medicijnen stoppen
 • Preventie: BTW op gezond voedsel naar 0%; op school gezonde lunch en bewegen overal verplicht

NORMEN EN
WAARDEN

Kaasschaaf met kaas | Partij Helder

De overheid houdt van wetten, en daarna gedogen! Partij Helder vindt dat niet alles maar moet kunnen.

 • Respect voor gezagsdragers, politie en hulpverleners en zorgmedewerkers; direct en duidelijk belonen en straffen.
 • Social Media: mensen kunnen kennelijk niet zonder sociale controle; oplossing is nodig.
 • Financieel en zakelijk: wie belasting vermijdt, zorgt dat Nederland minder geld in kas heeft, bijv. voor het lerarentekort.
 • Verkeer: iedereen een puntenrijbewijs (te snel rijden, drank, bumper kleven e.d.).
 • Wapens: niet alleen messen voor minderjarigen, maar alle wapens worden verboden voor alle leeftijden.

ECONOMIE

Kantoor met zakenmensen | Partij Helder

We gaan de economie hervormen en we gaan meer een eigen koers varen.

 • Economie zal snel duurzamer en nog digitaler worden.
 • MKB sterker stimuleren voor noodzakelijke innovatie, duurzame transitie, circulair werken.
 • Internationaal zelfbewuster opereren; Nederland en de EU onderschatten hun economische macht.
 • Hoge salarissen bij bedrijven geen probleem, zolang alle belasting (in Nederland) wordt betaald; voor volgende crisis wel eigen buffers opbouwen.

GELIJKHEID

Collega vrouwen | Partij Helder

Worden alle Nederlanders gelijk behandeld, los van godsdienst, levensovertuiging, geaardheid etc? En financieel-economisch?

 • Zijn we gelijk in de zorg, belastingen en rechterlijke macht? En is er ‘kansengelijkheid’ bij onze schoolkeuzes, carrières, en inkomens?
 • Ongelijkheid tussen burgers groeit door belastingvoordelen bij vermogen
 • Geen gelijk speelveld in de economie, want MKB wordt tekort gedaan t.o.v. grote bedrijven bij belastingen en bij Klimaatakkoord

FINANCIEN

EU bankbiljetten en munten | Partij Helder

Financiën gaat eindelijk zijn huishoudboekje en organisatie op orde brengen. We gaan de belastingen eenvoudiger en eerlijker maken. 

 • Van vele miljarden belastinggeld is onbekend wat ze opleveren.
 • Belastingdienst onder externe curatele totdat ze klantvriendelijk zijn.
 • MKB net zo verwennen als grote (internationale) bedrijven.
 • Belastingen bevrijden van uitzonderingen en toeslagen.

DEFENSIE

Legervoertuigen in het bos | Partij Helder

Nederland gaat meer investeren in Defensie, in de EU meedoen. Er komt een 5e krijgsmacht-onderdeel bij!

 • Met de huidige technologische ontwikkelingen komt er een 5e krijgsmachtonderdeel bij voor digitale oorlogsvoering (Cyber Defence Force).
 • We gaan meedoen met het oprichten en bemannen van een EU Grensleger (uit Frontex). Dit gaat de EU grenzen beschermen en fungeren als grenspolitie.
 • De behoefte aan snelle humanitaire hulpverlening zal groeien met het veranderende klimaat. Nederland kan daar in voorop lopen met tijdelijke havens en noodbouw, door leger en bedrijfsleven.

IMMIGRATIE EN
ARBEIDSMARKT

Twee mensen op vliegveld | Partij Helder

Technologische ontwikkelingen en vergrijzing gaan zorgen voor tekorten op arbeidsmarkt. Er zijn nu ook al tekorten in bijv. de zorg, en bij werk dat Nederlanders niet willen doen.

 • Onderwijs gaan we verbeteren; studie voor technische beroepen wordt gratis.
 • Inzetten op robots waar mogelijk.
 • Bij werkeloosheid 3 dagen per week ‘Alternatief Werk’ doen, naar vermogen.

WAAR GAAN WIJ VOOR AAN DE SLAG?

Snelweg bijna leeg | Partij Helder

U denkt misschien ‘weer een partij’?  Wat heb ik daaraan? Hiervoor gaan wij voor u aan de slag:

 • Duurzaamheid, files, zorg, woningtekort, onderwijs, milieu, vervoer, belastingstelsel e.a.: nu eindelijk goed aanpakken.
 • MKB net zo verwennen als grote bedrijven. Bureaucratie voor bedrijven sterk verminderen, o.a. door afhandeling vergunningen, subsidies, aanvragen vanuit 1 platform.
 • Alle mensen zonder werk, incl. asielzoekers en statushouders, verplicht 3 dagen per week ‘Alternatief Werk.

IMMIGRATIE VAN
VLUCHTELINGEN

Arme wijk in ontwikkelingsland | Partij Helder

Nederland is niet goed in het ontvangen, screenen, toelaten en begeleiden van vluchtelingen (COA en IND). Het terugsturen van afgewezen asielzoekers lukt alsmaar niet.

 • Eerste opvang in VN-opvangkampen in de regio of aan grens EU.
 • Gemeenten mogen zelf met hun burgers gaan bepalen hoeveel statushouders zij aankunnen.
 • Hard onderhandelen en sancties voor ‘veilige landen’ die hun inwoners niet terug willen.
 • Investeren in landen van herkomst om migratie minder nodig te maken.

SAMENWERKING
ANDERE PARTIJEN

Partij Helder - logo koe | Partij Helder

Wij willen in principe samenwerken met alle partijen. 

 • Zelfs met de VVD onder Rutte. Maar … alleen als 10 jaar stagnatie, problemen uit de weggaan en de verantwoordelijkheid op anderen afschuiven dan nu wel stoppen.
 • Andere partijen maken zichzelf onmogelijk als partner voor samenwerking.
 • Wij zijn niet bang voor discussies. En dus een klein regeerakkoord en geen ‘coalitie-overleg’ meer.
 • Lobby-clubs die nu achter de schermen meeregeren gaan voor iedereen zichtbaar hun werk doen.

RELSCHOPPERS EN VEELPLEGERS

rechter | Partij Helder

Lik op stuk beleid in combinatie met preventie.

 • We gaan zorgen dat respect voor politie en hulpverleners terugkomt.
 • Hard optreden tegen relschoppers, dronken studenten e.a.
 • Veelplegers krijgen strafpunten, ook voor kleinere vergrijpen, met steeds hogere boetes of meer gevangenisstraf. Een criminele carrière is dan eerder op te merken voor op tijd ingrijpen.
 • Wijkpolitie uitbreiden. Jongerenwerkers en buurthuizen komen terug voor preventie.

WAT MOET DAT WEL NIET KOSTEN?

EU bankbiljetten en munten | Partij Helder

Wat moeten al die plannen wel niet kosten, zeker nu?! We kunnen het financieren, en we gaan het ook doen. 

 • Er is teveel bespaard op de publieke sector en onvoldoende geïnvesteerd in de toekomst. Daarom hebben we zo’n lage staatsschuld.
 • Investeringen zijn juist nuttig bij innovatie, waar dat voor losse bedrijven een te groot risico is.
 • Geld voor de publieke sector is goed besteed. Mensen houden meer koopkracht over, zijn minder ziek, minder werkeloos etc.. Tel uit je winst!

ONDERWIJS

Onderwijs - kind - docent geeft les | Partij Helder

Onderwijs is de basis voor alle Nederlanders om te groeien naar wat ze willen worden

 • We hebben al onze bollebozen nodig in innovatieve industrieën, van praktisch tot theoretisch.
 • Wat al jaren op ons afkwam is nu gebeurd: lerarentekort en onderwijsniveau omlaag.
 • Er is gesneden in opleidingskosten en de administratieve werkdruk is te hoog.
 • Onderwijs: van kostenpost naar investering in een goede en betaalbare basisvoorziening voor iedereen!

DIVERSITEIT EN DISCRIMINATIE

Collega vrouwen | Partij Helder

Discriminatie is van alle tijden, en iedereen doet het. Wij geloven in maatregelen nemen en niet in alleen maar praten. 

 • Discriminatie is niet voor even ‘de regie nemen’, maar echt aanpakken.
 • Wij zijn trots op onze geschiedenis, en geloven in een open discussie; niet in het verwijderen van standbeelden.
 • Streng optreden bij discriminatie en geweld tegen mensen om wie ze zijn (LHBTIQ+, joden, Marokkaanse Nederlanders e.a.).
 • Taboes zitten oplossingen in de weg, zoals niet benoemen van bijv. Marokkaanse afkomst.

ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING

Arme wijk in ontwikkelingsland | Partij Helder

Alleen inzet en financiering voor projecten die bewezen werken. Meer samenwerking en meer transparantie.

 • Alleen steun en financiering die bij de mensen zelf terecht komt.
 • Samenwerking, ook internationaal, om slagkracht te vergroten en overlap te voorkomen.
 • Investeren in gemeenschappelijke faciliteiten voor big data, analyse en evaluatie.
 • Jaarverslagen verplicht met concrete resultaten en verhoudingen kosten/opbrengsten.

JUSTITIE EN
RECHTERLIJKE MACHT

rechter | Partij Helder

Uitkleden van rechterlijke macht is te ver gegaan. Innovatie gaan we versnellen.

 • Rechtsgelijkheid van alle Nederlanders is uitgehold door uitkleden van rechterlijke macht en rechtsbijstand.
 • De begroting van justitie gaat omhoog. En kwaliteit en innovatie worden leidend.
 • Onderzoek naar beslissingsondersteunende systemen, en technologieën als Artificial Intelligence en Natural Language Processing.
 • Rechters kunnen dan focussen op individuele en complexe aspecten van een zaak.

KONINGSHUIS

Nederlandse vlag | Partij Helder

Wij zijn voor het Koningshuis.

 • Koninklijk huis heeft belangrijke verbindende rol in Nederland en daarbuiten; en dat is veel waard (niet alleen economisch).
 • En ook hier geldt: als je ervoor gaat, blijf dan niet zeuren over geld.
 • Schimmige begrotingen met allerlei potjes leiden tot terugkerende beschamende discussies. Gewoon oplossen
 • Verder net als bij alle burgers en bedrijven geen uitzonderingen voor belastingen, jacht etc.

10 JAAR STAGNATIE
VVD, met CDA, D66, PvdA

Vijver met algen | Partij Helder

Hoe gaat het, na 10 jaar door de VVD geleide coalities met CDA, PvdA en D66?

 • Een voorbeeldig kasboekje, omdat we niet investeren in de lange termijn en in de publieke sector.
 • Achterstallig onderhoud bij duurzaamheid, landbouw en stikstof, woningbouw, onderwijsniveau, zorg, IND, integratie, grondwater, elektriciteitsnet etc.
 • Affaires – Toeslagen, Groningen, Persoons Gebonden Budgetten.
 • Slechte uitvoering bij financiele crisis en corona-crisis.

DRIJVENDE STAD IN ZEE

Drijvende stad | Partij Helder

We gaan een drijvende, volledig zelfvoorzienende, stad bouwen in de Noordzee.

 • Een afspiegeling van de Nederlandse bevolking.
 • De nieuwste duurzame technieken worden daar ontwikkeld en toegepast.
 • Een prachtig exportproduct voor Nederland.
 • En … een goede bijdrage aan onderzoek voor leven op het water of in de ruimte.

CULTUUR

Pop concert | Partij Helder

Cultuur is in tijden van crisis al snel het ondergeschoven kindje. Niet zo bij Partij Helder.

 • Maar cultuur is van levensbelang voor de identiteit van een stad of land.
 • Er is nu een wirwar van regelingen, subsidies; voor lange of korte termijn.
 • Grote, middelgrote en kleine instellingen zijn allemaal nodig.
 • Samen, creatief, en voor alle Nederlanders.

U KUNT GROEN RECHTS GROOT MAKEN

Drie jongens springen in het zwembad | Partij Helder

Partij Helder groeit al, maar we hebben u nodig om in de Tweede Kamer te komen!

 • Vertel dus over ons op kantoor of tegen uw vrienden of familie.
 • Want ook zo’n sympathieke nieuwkomer als Partij Helder moet toch meeregeren.
 • Of op zijn minst in de Tweede Kamer lastige vragen stellen, elke week weer.
 • Dus: schrijf u in voor onze nieuwsbrief (rechts bovenin). Doneren mag ook!

Onze standpunten

Wilt u meer lezen? Partij Helder heeft een Manifest, ja, zelfs een Droom, en daarnaast een aantal veel voorkomende Vragen&Antwoorden. Ter inspiratie hebben wij onder Standpunten ook  De Nederlandse Grondwet opgenomen.

Waarom nog een partij, en dan ook nog Partij Helder?

Situatie

Nederland staat voor een groot aantal uitdagingen in de zorg, wonen, klimaat, integratie, gelijkheid, privacy e.a., nog los van de gevolgen van corona. Den Haag functioneert alleen niet goed en democratisch genoeg. De marktwerking lijkt doorgeschoten en zeker in de publieke sector mag Den Haag wel wat strakker leiden! Tegelijkertijd hebben lobbypartijen nog teveel macht. Dit kun je alleen oplossen door op de lange termijn te denken en handelen. Nu worden problemen steeds doorgeschoven, of worden opgelost met korte termijn maatregelen (zoals pfas, boeren). Conclusie: ons geld en onze stem worden niet goed besteed, en de besluitvorming is niet democratisch en goed genoeg. En dat geldt ook voor de EU.

Huidige partijen

Voor veel mensen doet rechts te weinig aan duurzaamheid en is links meteen ‘te links’. Ook heeft links de afgelopen 10 jaar veel te weinig bereikt. Zo is Nederland in Europa het land met het laagste percentage duurzame energie. Ook zijn er partijen die denken dat als je iets ontkent, dat het er dan niet is, en je er ook niets aan hoeft te doen.
Wij zijn realisten, die aan de slag willen. Ons uitgangspunt: Nederland is te klein om niet mee te doen met de EU, we hebben en houden een multiculturele samenleving, als we snel zijn dan kunnen we nog gewone klimaatmaatregelen nemen (en niet alleen maar noodmaatregelen) en als we gaan innoveren in zorg, bouw, en landbouw en klimaat dan zijn dat geen kostenposten maar terreinen waar we beter van worden (ook financieel)!

Samen aan de slag

Vaak lijken die problemen ons te overkomen. Ook zijn er internationale ontwikkelingen en nieuwe technieken die gewoon ‘lijken te gebeuren’. ….. Dat is maar deels zo. Wij kunnen er zeker zelf iets aan doen. En sámen. We hoeven elkaar niet aardig te vinden, maar iedereen is wel nodig. En dan? Dan wordt het onze EU, onze zorg, onze moslims, onze blanken of witten, onze internationale verdragen, ons klimaat, en onze duurzame karbonaadjes (of lamskoteletjes).

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep burgers die op een gegeven moment dachten: en nou is het klaar! Dit kan zo niet langer. Wij hebben daarom Partij Helder opgericht om het verschil te maken in Den Haag. We gaan de problemen te lijf zoals we in Nederland altijd hebben gedaan: pragmatisch en samen, maar zonder eindeloos te ‘polderen’. Wij zijn een pragmatische groen rechtse partij, met een breed programma, op alle beleidsterreinen!

Als naam voor de partij hebben we daarom gekozen voor Partij Helder: stevig, no nonsense, een bont gezelschap. En waarom: rechts is niet groen, en groen of links werkt niet.

We zijn alvast begonnen

Partij Helder is een pragmatische club mensen, en dus hebben we in februari een stand gehuurd op de Huishoudbeurs. Daar hebben we 9 dagen met mensen gepraat over duurzame keuzes, keurmerken, waarom het zo lastig is om ons gedrag te veranderen etc. Op basis daarvan hebben we het platform https://mijnkeus.nu gemaakt: keuzes, kwesties en tips voor de praktijk van alledag.

Landelijke verkiezingen 2021

Helaas gaat Partij Helder niet meedoen aan de komende parlementsverkiezingen in maart 2021. We hebben net niet voldoende kieskringen binnengehaald om mee te kunnen doen. Maar we hebben wel uit het hele land ondersteuningsverklaringen, donaties en inhoudelijke reacties ontvangen. Op die basis gaan wij door! Wij willen het verschil maken dat zo hard nodig is.

Man die in de lucht springt | Partij HelderHeeft dit echt zin? Ja, gewoon doen!

Sinds dit plan is gelanceerd kwamen we veel mensen tegen die zich ook ontzettend storen aan de huidige politiek en politici. Er zijn er die zelfs het nieuws niet meer kijken of delen van de krant overslaan. Zij denken dat er, ook gezien alle beloftes die nu weer gedaan worden, toch niets verandert. En ook het optimisme van dit voorjaar over echte veranderingen lijkt alweer voorbij.

Wij denken dat er wel iets kan veranderen, en dat het juist nu makkelijker is dan ooit!

We vragen ons ook wel af of zo’n partij in de Tweede Kamer krijgen wel realistisch is, of het wel kan, of het niet gek is?! Maar daarna denken we steeds: stel dat we het gewoon doen en dat het lukt?! Wat zou dat fantastisch zijn! En ook: we kunnen niet langer aan de zijlijn blijven staan. En daarom gaan we het dus gewoon doen!

En nu? Doet u mee?

Partij Helder is druk bezig met de opbouw. Onze vraag is eigenlijk heel simpel: vindt u ook dat er iets moet gebeuren? En ziet u tussen de huidige politieke partijen het antwoord ook niet? Doe dan mee! Dan gaan we samen het verschil maken. 

 • Vertel uw familie en vrienden over Partij Helder en gebruik de social media knoppen bovenaan deze pagina
 • Schrijf u in voor de e-mail nieuwsbrief; bovenaan elke pagina rechts.
 • Steun ons financieel; elke bijdrage is welkom!
 • Neem Contact met ons op als u een vraag heeft of iets wilt doen.