Tag Archief van: ANBI

Vereniging

Vereniging Partij Helder

Op 28 juli 2016 is de vereniging Partij Bonte Koe is opgericht in Amsterdam. Dit jaar hebben we de vereniging en partij omgedoopt naar Partij Helder. En die naam hebben wij ook gemeld bij de Kiesraad.

De vereniging is ‘volledig rechtsbevoegd’ zodat wij met onze naam op kandidatenlijst en stembiljet te komen. De Kiesraad zegt hierover:

Iedereen kan een partij oprichten. De Kieswet stelt geen eisen aan de oprichting van een politieke partij. Veruit de meeste politieke partijen kiezen voor een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid. Als een partij echter mee wil doen aan de verkiezingen met haar naam boven de kandidatenlijst en op het stembiljet, dan moet zij die eerst laten registreren bij het centraal stembureau voor de betreffende verkiezing. Een van de voorwaarden voor registratie is dat het moet gaan om een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Gegevens Partij Helder

  • Registratienummer bij de Kamer van Koophandel, het KVK-nummer, is 66559464.
  • Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 856607927.
  • Postadres: postbus 94559, 1090 GN, Amsterdam
  • Doel: de vereniging  heeft  ten  doel zich als politieke partij in te spannen voor de verwezenlijking van de beginselen die nader door het bestuur worden vastgesteld en het daarop te baseren programma.
  • Bestuur: voorzitter: A.D. van Reenen, secretaris Frank Zwager en penningmeester Wayne Craig.
  • Beloningsbeleid: de bestuursleden krijgen krijgen voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning. Zij krijgen eventueel wel een onkostenvergoeding.
  • ANBI: vanaf 28 juli 2016 is Partij Helder (aanvankelijk onder de naam Partij Bonte Koe) een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent een gunstige aftrek van de belasting.
  • Bij opheffing wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling.
  • Verslaglegging: Partij Helder is in 2016 opgericht (aanvankelijk onder de naam Partij Bonte Koe). Daarna zijn er op kleine schaal activiteiten ontwikkeld.

Verslaglegging Partij Helder 2022 en Beleidsplan 2023

Het team van Partij Helder heeft een Beleidsplan 2023 opgesteld om te communiceren over wat zij gaat doen dit jaar. Dit is hierbij op de website geplaatst (d.d. 30-03-2023), en tevens zal daarover gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief.

Daarnaast hebben wij een zogenaamde kolommenbalans geplaatst, om u inzicht te geven in onze financiën. De financiën (mutaties e.a.) zijn vanaf 2016 in eBoekhouden opgenomen en bijgewerkt.

Contact met Partij Helder

U kunt direct telefonisch contact met ons opnemen door te bellen met 06-12416846. Vragen en opmerkingen zijn daarnaast welkom via info@partijhelder.nl.

Doneren

Met uw steun komen wij in de Tweede Kamer!

Daan van Reenen - Team Partij Helder | Partij Helder

Wilt u bijdragen  aan de opbouw van Partij Helder?

Wij gaan zorgen dat we in de Tweede Kamer komen. Daarvoor zijn we actief op social media, met deze website, maar ook zetten we een professionele partijorganisatie neer etc.. Dat kost tijd, en geld. Dus u begrijpt: uw bijdrage is hard nodig.

iDeal, uw betaal-app of de website van uw bank

Met iDeal online betalen via uw eigen bankU kunt voorlopig alleen uw donatie aan Partij Helder via de website van uw bank of met uw betaal-app storten op NL03INGB0007412415 t.n.v. Partij Helder.

Binnenkort kan dit weer; nu nog even niet. U kunt direct en veilig met iDeal betalen. Wij werken daarvoor samen met de grote en betrouwbare betaaldienst ‘Mollie’. Alle bedragen zijn welkom!  We hebben trouwens de ANBI status. Dit betekent dat uw donaties aftrekbaar zijn.

Donatie

ANBI

Partij Helder Rechts is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd, met KVK-nummer, is 66559464. Vanaf 28 juli 2016 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent een gunstige aftrek van de belasting. Ons RSIN is 856607927.

Heeft u vragen?

Een van onze belangrijkste waarden is ‘transparantie’. Wij zullen daarom al uw vragen (ook vooraf) over de besteding van uw geld graag beantwoorden. Stel uw vraag naar info@partijhelder.nl. Daarnaast doen wij van alle inkomsten en uitgaven verslag tijdens de Jaarvergadering, met respect voor de privacy van onze donateurs.

Wilt u meer doen?

Kijk dan wat u verder kunt doen bij Meedoen!