Tweede Kamer - leeg | Partij Helder(c) Husky cc

Partij Helder – kernpunten

Even kennismaken

Wij vinden Nederland een prachtig land. Maar Nederland kan veel beter, eerlijker en duurzamer!

Want er is wel veel achterstallig onderhoud: in de bouw, duurzaamheid, zorg, onderwijs, files, discriminatie en integratie, belastingen e.a. Nederlanders hebben te lang genoegen genomen met korte termijn maatregelen en slechte uitvoering (Toeslagen, Groningen, corona), teveel invloed van grote bedrijven en hun lobbyclubs, en de oneerlijkheid in kansen en belastingen.

Wij willen weer trots kunnen zijn op hoe Nederland grote uitdagingen als duurzaamheid, de zorg, het woningtekort, maar ook corona aanpakt. Wij hebben daarbij geen grootse linkse idealen die toch niet gerealiseerd gaan worden. En zijn ook niet van het rechts populisme dat elke samenwerking uit de weg gaat.

En daarom hebben wij de progressieve Partij Helder opgericht. Gewoon werken aan een ondernemend en rechtvaardig Nederland, met een duurzame en welvarende toekomst.

Programma in het kort

 • Duurzaamheid: Duurzame inrichting van samenleving en bedrijven (ondernemen voor de lange termijn) met evenwicht tussen belangen mensen, dieren en natuur & milieu. Daarvoor hebben wij een Deltaplan Duurzaamheid, met o.a. een optimale indeling van Nederland door ruilverkaveling, dierenrechten in de Grondwet, en een mix van isolatiemaatregelen en alle echt duurzame energiebronnen, inclusief veilige kernenergie en alleen groene waterstof.
 • Duurzame landbouw en schaarse ruimte in NL: efficiënte, goed renderende maar duurzame landbouw en veeteelt, op de beste locaties die in ons kleine landje te vinden zijn;
 • Bedrijven: goede lange termijn winsten door investeren in productiviteit en medewerkers, en eerlijk belasting betalen in Nederland. Investeringen versnellen voor innovatie, digitalisering en duurzaamheid. Het MKB, de echte banenmotor, wordt straks net zo verwend als grote bedrijven.
 • Economie: werkelozen 3 dagen per week naar vermogen ‘alternatief werk voor de samenleving, duurzaam bosbeheer e.a.; ook voor asielzoekers. Vanzelfsprekend kan dat ook werk vanuit huis zijn. Tevens groot aanbod van opleidingen.
 • Zorg: waardering terugbrengen en administratie vereenvoudigen. Zorgfinanciering veel simpeler. Eigen verantwoordelijkheid in de zorg, voor zowel zorgverleners als patiënten. Preventie wordt de basis. Er komt 1 keurmerk voor voedsel; goede producten worden goedkoper.
 • Islam als godsdienst is gelijk aan christendom, jodendom e.a. godsdiensten. Problemen door, specifieke, intolerante of gewelddadige moslims maar ook andere gelovigen nu eindelijk goed onderzoeken en stevig aanpakken. Buitenlandse financiering daarbij meenemen en niet bang zijn om op te treden tegen landen die dat gebruiken voor invloed.
 • EU: Nederland is een klein land dat de EU nodig heeft in het machtsspel tussen VS, China en Rusland. Nederland blijft dus in de EU. Dus wat Partij Helder betreft: niet meer zeuren, en er nu eindelijk echt voor gaan. Meer transparantie in de EU over geldstromen, lobby, efficiency e.a..
 • Samenleving: gespletenheid in onze samenleving door discriminatie, racisme, uitblijvende integratie, virus-verkettering en social media terreur wel aan gaan, voor beter samen-leven Van het aloude ‘moet kunnen’ naar duidelijker regels en veel meer naleving met lik-op-stuk beleid (i.t.t. burgemeesters die bij rellen ‘verdrietig’ zijn en niet ingrijpen). Daarvoor politie maar ook preventie uitbreiden.
 • Vluchtelingen bij voorkeur opvangen in VN-kampen in de eigen regio. Daarbij investeren in hun opvang, maar ook in een toekomst in hun land van herkomst, zodra dat weer veilig is. Investeren in migratielanden in onderwijs (aan vrouwen), kleine leningen en starters. In de EU ondersteunen bij opvang in de EU grenslanden. Terugkeer voor asielzoekers uit veilige landen niet meer vrijblijvend aanpakken. Waar nodig economische sancties instellen.
 • Defensie: meer investeren in defensie, w.o. het oprichten van een vijfde krijgsmachtonderdeel voor cyber warfare en deelnemen aan een EU grensleger.
 • Gelijkheid en gelijk speelveld voor burgers, bedrijven en organisaties, zowel maatschappelijk als in onderwijs, rechterlijke macht, belastingen. Belastingen: iedereen betaalt straks, in Nederland (!), de belasting die vergelijkbare burgers, bedrijven of organisaties ook moeten betalen in een eerlijker en eenvoudiger belastingsysteem.
 • Internationaal: een meer zelfbewuste houding richting Big Tech, maar ook China, Rusland en Turkije. En laten we bij ontwikkelingssamenwerking eerlijk zijn over waar we aan willen verdienen en waar we solidair willen zijn;
 • Onderwijs: waardering voor leraren terugbrengen; meer opleidingen voor leraren en minder bureaucratie; onderwijsniveau terug naar omhoog, kansenongelijkheid (dubbeltje blijft dubbeltje) tegengaan
 • Hoge inkomens: in publieke sector nu definitief oplossen. Daarbuiten geen probleem zolang de verhouding tussen dividend en ingekochte aandelen <-> investeringen in duurzaamheid, productiviteit en medewerkers goed is en de juiste belasting wordt betaald, in Nederland!
 • Investeren in innovatie: in robots en kunstmatige intelligentie, ook voor alledaagse problemen in zorg, bureaucratie en afvalverwerking;
 • Transparantie: dit alles geholpen door vergaande transparantie, zodat we allemaal, burgers, bedrijven en overheid, eerlijke informatie krijgen (ook als open data) over hoe het echt werkt! Daarom voor alle organisaties en bedrijven verplichte paragrafen in hun jaarverslagen over duurzaamheid, diversiteit, gelijkheid van beloning, investeringen in productiviteit en medewerkers. Bij de overheid transparantie over effectiviteit van wetten, regelingen en subsidies, maar ook over lobbyen, het echte verbruik van auto’s e.a..

Wij willen weer trots zijn op hoe Nederland grote uitdagingen als duurzaamheid, gelijkheid maar ook corona aanpakt. Met Partij Helder wordt Nederland beter, eerlijker en duurzamer!

Onze stijl

Wat voor partij zijn we? De stijl van Partij Helder is nuchter, toekomstgericht, eerlijk en samen werken.

Pragmatisch en nuchter: wij gaan niet voor hoogdravende idealen en sociaal wenselijke uitspraken, maar voor pragmatische nuchterheid. Daarbij gaan we problemen en oorzaken eerlijk benoemen, zonder impopulaire oplossingen uit de weg te gaan. En ondernemend: gewoon doen wat echt werkt en dat steeds verder verbeteren.

Van korte naar de lange termijn: wij geloven in de kracht van de markt maar vooral vanuit lange termijn-, duurzame en economische, doelen. En dit zowel voor Nederland, als een sector, als elk individueel bedrijf. Alleen met zo’n horizon kunnen we de transitie maken die nu vaak voor individuele bedrijven te risicovol is.

Eerlijk en samen: wij gaan voor echte en eerlijke samenwerking met duidelijke spelregels. En dat betekent ook niet eindeloos polderen zonder de burger erbij te betrekken en tegelijkertijd veel achter de schermen regelen met lobbyclubs. Vergaande transparantie zorgt voor herstel van het vertrouwen.

Verkiezingen 2021?

Helaas gaat Partij Helder niet meedoen aan de komende parlementsverkiezingen in maart 2021. We hebben net niet voldoende kieskringen binnengehaald om mee te kunnen doen. Maar we hebben wel uit het hele land ondersteuningsverklaringen, donaties en inhoudelijke reacties ontvangen. Op die basis gaan wij door! Wij willen het verschil maken dat zo hard nodig is.

Doet u mee?

Partij Helder is druk bezig met de opbouw. Onze vraag is eigenlijk heel simpel: vindt u ook dat er iets moet gebeuren? En ziet u tussen de huidige politieke partijen het antwoord ook niet? Doe dan mee! Dan gaan we samen het verschil maken.

 • op elke pagina rechts kunt u zich inschrijven op de e-mail nieuwsbrief, zodat u echt op de hoogte blijft
 • u kunt pagina’s op de website doorsturen via e-mail of liken voor de verschillende social media. De knoppen hiervoor staan onderaan elke pagina
 • algemeen donateur worden van Partij Helder, voor de kosten van de website, mailen, statuten en nog veel meer.

Meer lezen

Wilt u meer lezen? Partij Helder heeft een Programma, een Manifest, en ja, zelfs een Droom. Daarnaast een aantal veel voorkomende Vragen&Antwoorden. Ter inspiratie hebben wij onder Standpunten ook  De Nederlandse Grondwet opgenomen.