Vereniging Partij Helder

Op 28 juli 2016 is de vereniging Partij Bonte Koe is opgericht in Amsterdam. Dit jaar hebben we de vereniging en partij omgedoopt naar Partij Helder. En die naam hebben wij ook gemeld bij de Kiesraad.

De vereniging is ‘volledig rechtsbevoegd’ zodat wij met onze naam op kandidatenlijst en stembiljet te komen. De Kiesraad zegt hierover:

Iedereen kan een partij oprichten. De Kieswet stelt geen eisen aan de oprichting van een politieke partij. Veruit de meeste politieke partijen kiezen voor een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid. Als een partij echter mee wil doen aan de verkiezingen met haar naam boven de kandidatenlijst en op het stembiljet, dan moet zij die eerst laten registreren bij het centraal stembureau voor de betreffende verkiezing. Een van de voorwaarden voor registratie is dat het moet gaan om een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Gegevens Partij Helder

  • Registratienummer bij de Kamer van Koophandel, het KVK-nummer, is 66559464.
  • Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 856607927.
  • Postadres: postbus 94559, 1090 GN, Amsterdam
  • Doel: de vereniging  heeft  ten  doel zich als politieke partij in te spannen voor de verwezenlijking van de beginselen die nader door het bestuur worden vastgesteld en het daarop te baseren programma.
  • Bestuur: voorzitter: A.D. van Reenen, secretaris Frank Zwager en penningmeester Wayne Craig.
  • Beloningsbeleid: de bestuursleden krijgen krijgen voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning. Zij krijgen eventueel wel een onkostenvergoeding.
  • ANBI: vanaf 28 juli 2016 is Partij Helder (aanvankelijk onder de naam Partij Bonte Koe) een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent een gunstige aftrek van de belasting.
  • Bij opheffing wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling.
  • Verslaglegging: Partij Helder is in 2016 opgericht (aanvankelijk onder de naam Partij Bonte Koe). Daarna zijn er op kleine schaal activiteiten ontwikkeld.

Verslaglegging Partij Helder 2022 en Beleidsplan 2023

Het team van Partij Helder heeft een Beleidsplan 2023 opgesteld om te communiceren over wat zij gaat doen dit jaar. Dit is hierbij op de website geplaatst (d.d. 30-03-2023), en tevens zal daarover gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief.

Daarnaast hebben wij een zogenaamde kolommenbalans geplaatst, om u inzicht te geven in onze financiën. De financiën (mutaties e.a.) zijn vanaf 2016 in eBoekhouden opgenomen en bijgewerkt.

Contact met Partij Helder

U kunt direct telefonisch contact met ons opnemen door te bellen met 06-12416846. Vragen en opmerkingen zijn daarnaast welkom via info@partijhelder.nl.