Waarom sluiten jullie je niet gewoon aan bij een bestaande partij?

Functioneren huidige partijen onvoldoende

Het antwoord is heel simpel. Wij vinden de huidige partijen niet goed genoeg functioneren. Langlopende issues als zorg, integratie, klimaat, werkeloosheid pakken zij steeds aan met pleisters plakken. Dat werkt alleen niet, en daar wordt het alleen maar ingewikkelder. Daarnaast worden er steeds weer slechte wetten uitgevaardigd, waar wij als burgers veel last van hebben (ZZP, WMO e.a.)

Lobby-clubs

Daarnaast vinden wij dat alle partijen teveel meedoen met lobbyen van allerlei belangengroepen, zonder dat zij daar volledig transparant over zijn. Ook wordt er teveel gesjoemeld met wetten.

Glazen stolp

Tenslotte wordt er veel te veel in de glazen stolp in Den Haag gesproken over ons, en te weinig met ons. Er zijn al veel initiatieven in het land rondom de zorg, integratie, klimaat. Dat zou de overheid veel meer ondersteunen.

Partijpolitiek

Daarnaast is partijpolitiek vaak belangrijker dan het vertegenwoordigen van Nederlanders. Misstanden in de zorg duren bijvoorbeeld al jaren voort, maar het wordt niet echt aangepakt. En de andere partijen voeren tactische oppositie, in de hoop op een gegeven moment toch een punt te kunnen scoren. En daarom denken zij ook dat je in een ‘pleurop’ discussie aardig moet blijven, in plaats van de miljoenen Nederlanders te vertegenwoordigen die dit een premier en een democratie onwaardig vinden.

En daarom …

Dat zijn wat ons betreft dat zijn de redenen van de groeiende onvrede: niet goed genoeg, niet democratisch genoeg, teveel op zichzelf gericht. Partij Helder gaat daarom voor wat werkt. Als het maar bijdraagt aan het verbeteren van het leven van álle Nederlanders in ons prachtige landje.