Diversiteit ook bij Partij Helder

Diversiteit ook bij Partij Helder

We willen Partij Helder diverser maken.

Wij werken nu nog met een team van toch weer witte vrijwilligers met een christelijke/Nederlandse culturele achtergrond.  Om een betere afspiegeling van deze samenleving te vormen, maar vooral om meer verschillende meningen en visies te horen, zijn we vanaf het begin op zoek naar Nederlanders met een andere achtergrond.