Kernpunten

Partij Helder – kernpunten

Even kennismaken

Wij vinden Nederland een prachtig land. Maar Nederland kan veel beter, eerlijker en duurzamer!

Want er is wel veel achterstallig onderhoud: in de bouw, duurzaamheid, zorg, onderwijs, files, discriminatie en integratie, belastingen e.a. Nederlanders hebben te lang genoegen genomen met korte termijn maatregelen en slechte uitvoering (Toeslagen, Groningen, corona), teveel invloed van grote bedrijven en hun lobbyclubs, en de oneerlijkheid in kansen en belastingen.

Wij willen weer trots kunnen zijn op hoe Nederland grote uitdagingen als duurzaamheid, de zorg, het woningtekort, maar ook corona aanpakt. Wij hebben daarbij geen grootse linkse idealen die toch niet gerealiseerd gaan worden. En zijn ook niet van het rechts populisme dat elke samenwerking uit de weg gaat.

En daarom hebben wij de progressieve Partij Helder opgericht. Gewoon werken aan een ondernemend en rechtvaardig Nederland, met een duurzame en welvarende toekomst.

Programma in het kort

 • Duurzaamheid: Duurzame inrichting van samenleving en bedrijven (ondernemen voor de lange termijn) met evenwicht tussen belangen mensen, dieren en natuur & milieu. Daarvoor hebben wij een Deltaplan Duurzaamheid, met o.a. een optimale indeling van Nederland door ruilverkaveling, dierenrechten in de Grondwet, en een mix van isolatiemaatregelen en alle echt duurzame energiebronnen, inclusief veilige kernenergie en alleen groene waterstof.
 • Duurzame landbouw en schaarse ruimte in NL: efficiënte, goed renderende maar duurzame landbouw en veeteelt, op de beste locaties die in ons kleine landje te vinden zijn;
 • Bedrijven: goede lange termijn winsten door investeren in productiviteit en medewerkers, en eerlijk belasting betalen in Nederland. Investeringen versnellen voor innovatie, digitalisering en duurzaamheid. Het MKB, de echte banenmotor, wordt straks net zo verwend als grote bedrijven.
 • Economie: werkelozen 3 dagen per week naar vermogen ‘alternatief werk voor de samenleving, duurzaam bosbeheer e.a.; ook voor asielzoekers. Vanzelfsprekend kan dat ook werk vanuit huis zijn. Tevens groot aanbod van opleidingen.
 • Zorg: waardering terugbrengen en administratie vereenvoudigen. Zorgfinanciering veel simpeler. Eigen verantwoordelijkheid in de zorg, voor zowel zorgverleners als patiënten. Preventie wordt de basis. Er komt 1 keurmerk voor voedsel; goede producten worden goedkoper.
 • Islam als godsdienst is gelijk aan christendom, jodendom e.a. godsdiensten. Problemen door, specifieke, intolerante of gewelddadige moslims maar ook andere gelovigen nu eindelijk goed onderzoeken en stevig aanpakken. Buitenlandse financiering daarbij meenemen en niet bang zijn om op te treden tegen landen die dat gebruiken voor invloed.
 • EU: Nederland is een klein land dat de EU nodig heeft in het machtsspel tussen VS, China en Rusland. Nederland blijft dus in de EU. Dus wat Partij Helder betreft: niet meer zeuren, en er nu eindelijk echt voor gaan. Meer transparantie in de EU over geldstromen, lobby, efficiency e.a..
 • Samenleving: gespletenheid in onze samenleving door discriminatie, racisme, uitblijvende integratie, virus-verkettering en social media terreur wel aan gaan, voor beter samen-leven Van het aloude ‘moet kunnen’ naar duidelijker regels en veel meer naleving met lik-op-stuk beleid (i.t.t. burgemeesters die bij rellen ‘verdrietig’ zijn en niet ingrijpen). Daarvoor politie maar ook preventie uitbreiden.
 • Vluchtelingen bij voorkeur opvangen in VN-kampen in de eigen regio. Daarbij investeren in hun opvang, maar ook in een toekomst in hun land van herkomst, zodra dat weer veilig is. Investeren in migratielanden in onderwijs (aan vrouwen), kleine leningen en starters. In de EU ondersteunen bij opvang in de EU grenslanden. Terugkeer voor asielzoekers uit veilige landen niet meer vrijblijvend aanpakken. Waar nodig economische sancties instellen.
 • Defensie: meer investeren in defensie, w.o. het oprichten van een vijfde krijgsmachtonderdeel voor cyber warfare en deelnemen aan een EU grensleger.
 • Gelijkheid en gelijk speelveld voor burgers, bedrijven en organisaties, zowel maatschappelijk als in onderwijs, rechterlijke macht, belastingen. Belastingen: iedereen betaalt straks, in Nederland (!), de belasting die vergelijkbare burgers, bedrijven of organisaties ook moeten betalen in een eerlijker en eenvoudiger belastingsysteem.
 • Internationaal: een meer zelfbewuste houding richting Big Tech, maar ook China, Rusland en Turkije. En laten we bij ontwikkelingssamenwerking eerlijk zijn over waar we aan willen verdienen en waar we solidair willen zijn;
 • Onderwijs: waardering voor leraren terugbrengen; meer opleidingen voor leraren en minder bureaucratie; onderwijsniveau terug naar omhoog, kansenongelijkheid (dubbeltje blijft dubbeltje) tegengaan
 • Hoge inkomens: in publieke sector nu definitief oplossen. Daarbuiten geen probleem zolang de verhouding tussen dividend en ingekochte aandelen <-> investeringen in duurzaamheid, productiviteit en medewerkers goed is en de juiste belasting wordt betaald, in Nederland!
 • Investeren in innovatie: in robots en kunstmatige intelligentie, ook voor alledaagse problemen in zorg, bureaucratie en afvalverwerking;
 • Transparantie: dit alles geholpen door vergaande transparantie, zodat we allemaal, burgers, bedrijven en overheid, eerlijke informatie krijgen (ook als open data) over hoe het echt werkt! Daarom voor alle organisaties en bedrijven verplichte paragrafen in hun jaarverslagen over duurzaamheid, diversiteit, gelijkheid van beloning, investeringen in productiviteit en medewerkers. Bij de overheid transparantie over effectiviteit van wetten, regelingen en subsidies, maar ook over lobbyen, het echte verbruik van auto’s e.a..

Wij willen weer trots zijn op hoe Nederland grote uitdagingen als duurzaamheid, gelijkheid maar ook corona aanpakt. Met Partij Helder wordt Nederland beter, eerlijker en duurzamer!

Onze stijl

Wat voor partij zijn we? De stijl van Partij Helder is nuchter, toekomstgericht, eerlijk en samen werken.

Pragmatisch en nuchter: wij gaan niet voor hoogdravende idealen en sociaal wenselijke uitspraken, maar voor pragmatische nuchterheid. Daarbij gaan we problemen en oorzaken eerlijk benoemen, zonder impopulaire oplossingen uit de weg te gaan. En ondernemend: gewoon doen wat echt werkt en dat steeds verder verbeteren.

Van korte naar de lange termijn: wij geloven in de kracht van de markt maar vooral vanuit lange termijn-, duurzame en economische, doelen. En dit zowel voor Nederland, als een sector, als elk individueel bedrijf. Alleen met zo’n horizon kunnen we de transitie maken die nu vaak voor individuele bedrijven te risicovol is.

Eerlijk en samen: wij gaan voor echte en eerlijke samenwerking met duidelijke spelregels. En dat betekent ook niet eindeloos polderen zonder de burger erbij te betrekken en tegelijkertijd veel achter de schermen regelen met lobbyclubs. Vergaande transparantie zorgt voor herstel van het vertrouwen.

Verkiezingen 2021?

Helaas gaat Partij Helder niet meedoen aan de komende parlementsverkiezingen in maart 2021. We hebben net niet voldoende kieskringen binnengehaald om mee te kunnen doen. Maar we hebben wel uit het hele land ondersteuningsverklaringen, donaties en inhoudelijke reacties ontvangen. Op die basis gaan wij door! Wij willen het verschil maken dat zo hard nodig is.

Doet u mee?

Partij Helder is druk bezig met de opbouw. Onze vraag is eigenlijk heel simpel: vindt u ook dat er iets moet gebeuren? En ziet u tussen de huidige politieke partijen het antwoord ook niet? Doe dan mee! Dan gaan we samen het verschil maken.

 • op elke pagina rechts kunt u zich inschrijven op de e-mail nieuwsbrief, zodat u echt op de hoogte blijft
 • u kunt pagina’s op de website doorsturen via e-mail of liken voor de verschillende social media. De knoppen hiervoor staan onderaan elke pagina
 • algemeen donateur worden van Partij Helder, voor de kosten van de website, mailen, statuten en nog veel meer.

Meer lezen

Wilt u meer lezen? Partij Helder heeft een Programma, een Manifest, en ja, zelfs een Droom. Daarnaast een aantal veel voorkomende Vragen&Antwoorden. Ter inspiratie hebben wij onder Standpunten ook  De Nederlandse Grondwet opgenomen.

 

 

 

Partij Helder steunt Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen

Wij doen mee met het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO)

Iedereen is verantwoordelijk

“Niemand wordt ’s ochtends wakker wordt met het idee: ‘Laten we vandaag eens het klimaat om zeep helpen, wat kleuters in Zuidoost-Azië aan het werk zetten en het grondwater vergiftigen met landbouwchemicaliën.’ En toch gebeurt het. Iedere dag en op grote schaal. Hoe is het mogelijk dat onze economie werkt op een manier die geen mens op aarde zich wenst?” Volkert Engelsman – CEO Eosta

Je telefoon, broek, laptop, koelkast en drankje bij de lunch… allerlei producten van gemaakt van grondstoffen vanuit de hele wereld. Bijzonder natuurlijk. Maar tegelijkertijd is er in al deze productieketens nog steeds sprake van vreselijke werkomstandigheden voor miljoenen mensen en vervuiling van de natuur.

Je staat er niet altijd bij stil, maar wij zijn met zijn allen daarmee verantwoordelijk voor hoe deze producten die we kopen worden gemaakt. Als we betere en duurzamere producten zouden kopen, dan gaan die producten langer mee, en dat is ook beter voor de mensen die ze maken en hun natuur.

Ook bedrijven zijn het probleem … en een deel van de oplossing

Nederlandse bedrijven dragen veel bij aan internationale ontwikkeling en de oplossing van de grote vraagstukken van onze tijd zoals armoede, onrecht en klimaatverandering. Helaas hebben bedrijven ook vaak direct en indirect via hun internationale ketens een negatieve effect op mens en milieu in de landen waar onze producten of grondstoffen vandaan komen. Dit probleem wordt niet serieus genoeg genomen en de huidige handhaving schiet tekort.

Er is wetgeving nodig

Er is meer nodig dan vrijwillige samenwerking om het probleem aan te pakken. IMVO is een coalitie van bedrijven, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en vakbonden. En zij is vóór wetgeving die ervoor zorgt dat bedrijven de problemen in productieketens rondom mensenrechten en het milieu verder aanpakken. Wetgeving in Nederland is een belangrijke stap richting ambitieuze EU-wetgeving.

Partij Helder en IDVO

Initiatief Duurzaam Verantwoord Ondernemen - logo | Partij HelderOok Partij Helder wil bindende regels voor bedrijven, zodat bedrijven verplicht worden om de mensen en het milieu in hun productieketens te respecteren. En wat ons betreft wordt daar nog respect voor dieren in de productieketens aan toegevoegd! Een belangrijk onderdeel voor ons is dat dit een standaardonderdeel van de jaarverslagen moet worden, zodat het inzichtelijk is voor iedereen wat het bedrijf concreet doet aan Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Doe mee!

Doe mee met het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO)! Is jouw organisatie er ook van overtuigd dat we als Nederland meer moeten doen om ervoor te zorgen dat mensenrechten en het milieu in productieketens worden gerespecteerd? Zet je dan met hen in voor een wet waarin duidelijke regels vastgesteld worden voor het bedrijfsleven, als onderdeel van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)?

Twijfel je of het wel relevant is voor jouw organisatie? Het gaat om bedrijven, financiële instellingen en banken, hogescholen of universiteiten, NGO’s en vakbonden, religieuze instellingen en nog veel meer!

Neem dan hier contact met hen op.

Team Partij Helder

Partij Helder – samenwerking met andere partijen

Partij Helder – samenwerking met andere partijen

Wij willen in principe samenwerken met alle partijen

 • Zelfs met de VVD onder Rutte, maar 10 jaar stagnatie, problemen uit de weggaan en de verantwoordelijkheid op anderen afschuiven moeten dan nu wel stoppen
 • PVV en FvD lijken met hun uitspraken doelbewust deelname aan een regering te willen voorkomen? Ze benoemen de zaken overigens wel.
 • Wij zijn niet bang voor discussies in parlement of coalitie
 • En dus bij voorkeur een klein regeerakkoord, geen ‘coalitie-overleg’ meer, en veel ruimte voor input van alle parlementsleden.
 • Lobby-clubs die nu achter de schermen meeregeren moeten voor iedereen zichtbaar hun werk gaan doen.

Diversiteit ook bij Partij Helder

Diversiteit ook bij Partij Helder

We willen Partij Helder diverser maken.

Wij werken nu nog met een team van toch weer witte vrijwilligers met een christelijke/Nederlandse culturele achtergrond.  Om een betere afspiegeling van deze samenleving te vormen, maar vooral om meer verschillende meningen en visies te horen, zijn we vanaf het begin op zoek naar Nederlanders met een andere achtergrond.

Vragen & Antwoorden

Wij hebben hier de meest voorkomende vragen en antwoorden voor u verzameld. Staat uw vraag er niet bij? Mail ons dan naar info@partijhelder.nl.

Dat klopt. Er zijn veel partijen in Nederland, en wij zijn blij dat wij ons ook relatief makkelijk konden aanmelden. En er komen ongetwijfeld andere nieuwe partijen.

Wij en die andere nieuwe partijen doen dit omdat er volgens ons echt iets niet goed gaat in Den Haag. Nederland kan veel beter, eerlijker en duurzamer. En daarvoor gaan wij aan de slag!

 

Gaat het nu goed met Nederland?

De corona-aanpak van de regering was economisch gezien voor de eerste hulp goed. Maar vanaf het begin is ook weer duidelijk dat zij blijft denken vanuit het traditionele kasboekje van de economie: economie zoveel mogelijk laten groeien, en dus ook de belastinginkomsten, en dan staatsschuld weer omlaag. En het uitgangspunt blijft kennelijk toch dat grote bedrijven daarbij extra geholpen moeten worden (Groeifonds, CO2 aanpak), terwijl banengroei en innovatie bij het MKB zit.

Kasboekje politiek

Maar dat kasboekje, dat we zo goed voor elkaar hadden, dat was zo goed omdat Nederland de afgelopen 10 jaar te weinig heeft geïnvesteerd en teveel bezuinigd. De vorige financiele crisis heeft Rutte 1 en 2 slecht gedaan door veel teveel bezuinigingen, waardoor wij veel langer dan vergelijkbare landen in een recessie zijn gebleven. En door het gebrek aan die investering is er nu dus achterstallig onderhoud: woningtekort, bouwsector, docenten tekort, kwaliteit onderwijs daalt, duurzaamheid (laagste in Europa met duurzame energie), kosten zorg, immigratie en IND, integratie, bewoonbaarheid grote steden, electriciteitsnet etc. Het was gewoon verkeerd beleid van 10 jaar bezuinigen door de kabinetten Rutte.

Mooie uitgangspositie door lage staatsschuld?

Dus die mooie uitgangspositie voor herstel van de corona-crisis waar Rutte en Hoekstra over praten, is niet echt aan de orde. De staatsschuld was laag, en volgens veel economen te laag. En ook zonder zo’n lage staatsschuld had Nederland precies dezelfde bedragen kunnen lenen en daar ook nog, door de negatieve rente, op kunnen verdienen.

Nederland als VVE

Het is net alsof de de beheerder van een flat met een VVE erg trots laat zien dat het er financieel allemaal erg goed uitziet! Maar dan vragen de bewoners: ja, maar het dak lekt, de sloten moeten vervangen en en we zijn een grote subsidie voor onderhoud misgelopen! Ja, antwoordt de beheerder: daar hebben we nu allemaal geld voor. En dat klopt misschien maar de kosten van al dat achterstallig onderhoud komen nu allemaal in een keer.

Partij Helder

Wij gaan nu voor u aan de slag om dat groot onderhoud wel uit te voeren, en Nederland weer toekomstbestendig en duurzaam te maken.

Waarom Partij Helder: is dat weer zo’n nationalistische partij?

Partij Helder is een partij die trots is op Nederland. En ja, we willen veel duidelijker zijn over de Nederlandse identiteit. Dat kan namelijk ook zonder allerlei mensen uit te sluiten. Gewoon wat zelfbewuster staan voor wie we zijn en de normen en waarden waar we in geloven. En die waar nodig veel duidelijker afdwingen. Want alleen met een duidelijke identiteit heb je intern een en gemeenschappelijk uitgangspunt en weten mensen waar ze aan toe zijn. En alleen zo ben je naar buiten toe ook veel duidelijker. Migranten weten dan bijvoorbeeld waar ze voor kiezen als ze naar Nederland komen.

Nationalisme betekent vaak uitsluiting; daar zijn we niet van

Veel mensen en sommige partijen verwarren wat ons betreft nationalisme met uitsluiting. Het idee is dan dat de oorspronkelijke bewoners van onze natie een soort homogene groep zijn met de oudste rechten. Nieuwkomers, die anders zijn, horen daar niet bij of moeten zich aanpassen.

Los van het feit dat ook de witte Nederlandse bevolking uit zeer veel verschillende biologische groepen bestaat, is dit een angstige reactie op het feit dat we nu in een multi-culturele samenleving wonen, met veel meer verschillen tussen de groepen daarin dan vroeger. Omdat dit lang door Den Haag is doodgezwegen of vermeden, zullen we nu met elkaar aan de slag moeten om hier eerlijker over te zijn, en soms wat nieuwe regels af te spreken.

Hoe gaan jullie die toestanden voorkomen, die al die kleine partijen hebben?

Dat is een inderdaad een issue, want een nieuwe partij heeft nog geen ledenorganisatie, eerlijke interne verkiezingen en doorontwikkelde statuten, en nog geen staat van dienst waardoor het voor aspirant-leden duidelijk is wat ze kunnen verwachten. Allemaal voorwaarden die kunnen helpen voorkomen dat er bestuurscrises komen, slaan met deuren etc..

Veel ervaring en goed afgekeken

Met het inrichten van een professionele organisatie hebben we veel ervaring, dus dat komt wel goed. En ook kennen we het verenigingswezen, inclusief ledenvergaderingen, kascommissies etc.

We hebben daarnaast de statuten van alle partijen vergeleken, want elke partij heeft zo zijn eigen, wettelijke, maatregelen genomen om gedoe met leden te voorkomen. Daarop hebben wij onze organisatie ingericht.

Focussen

In de eerste jaren willen we focussen op 1) doen waarvoor we hopelijk gekozen worden in de Tweede Kamer, dus delen van het programma realiseren, en 2) de organisatie opbouwen. Maar tot die tijd gaan we zorgen dat we de kiesdrempel halen voor minimaal 3 kamerleden.

17 maart 2021 – is dat niet erg kort dag?!

Aantallen

Dat klopt; dat is kort dag. Het goede nieuws is dat je vooral kiezers moet krijgen. Leden van de vereniging is een ander verhaal. Toen D66 begon had het bijvoorbeeld jarenlang maar een paar duizend leden.

En ook kiezers is niet heel erg moeilijk. Het aantal kiezers dat op ons moet stemmen op 17 maart 2021 is, als alle kiesgerechtigde Nederlanders gaan stemmen, ca. 85.000 per zetel. Er zijn namelijk 150 zetels in het de Tweede Kamer, en het aantal kiesgerechtigden is ca. 13.000.000 (2019).

Nou gaat natuurlijk niet iedereen stemmen. Ter vergelijking: het opkomstpercentage van de verkiezingen in 2017 was 81,9%. Van de 12.893.466 kiesgerechtigden hebben 10.563.456 personen hun stem uitgebracht. Als die 81,9% loslaat op de ca. 13.000.000 kiesgerechtigden in 2021, dan krijg je een kiesdrempel van 71.000 stemmen.

Voor 5 zetels, ons doel, zijn dus ca. 355.000 nodig.

Het grootste deel van de kiezers beslist pas in de laatste weken

Op 4 maart 2017 had driekwart van de kiezers zijn keuze nog niet bepaald. Ook bij de verkiezingen daarvoor was dit te zien. Dat betekent dat we nog tot in de laatste weken hebben hebben om kiezers te overtuigen!

Hoe gaan we dat doen?

We zijn al een tijdje bezig met familie, vrienden en kennissen. En steeds meer mensen melden zich uit zichzelf; omdat ze zelf een partij als Partij Helder van plan waren bijvoorbeeld. We gaan daarnaast natuurlijk een plek veroveren in de media (kranten, TV) en op social media. En daarna breiden we het uit, als een olievlek.

U kunt meedoen?

En als u ook vindt dat er iets moet veranderen, dan kunt u de blijde boodschap van Partij Helder ook verspreiden: onder familie, vrienden, verenigingen etc. Hoeveel mensen kent u?

Het kan … juist nu!

Als geruststelling: alle nieuwe partijen zijn  begonnen met een eerste stap en een beperkt aantal zetels. Daarna zijn ze sneller gegroeid dan de oudere partijen voor mogelijk hadden gehouden. Dus: ja het is mogelijk, en zelfs nu meer dan ooit!

Geen zin meer in politiek?

Er zijn inderdaad veel mensen die geen zin meer hebben om zich erover op te winden. Die in de krant stukken overslaan en die bij het nieuws snel wegzappen als politiek aan bod komt. Vaak is dat langzaam gegroeid. Teveel zaken worden maar niet opgelost, en er lijkt steeds meer bij te komen. En we kunnen het toch niet beïnvloeden, laat staan ten goede keren!

Het kan wel

Nou; daar zijn wij het niet mee eens. Het kan wel, als we maar met genoeg mensen zeggen: ‘en nu is het genoeg’. En daarom is Partij Helder er.

We kunnen helaas niet niets doen. Er blijft teveel liggen van lastige kwesties, die een lange termijn oplossing nodig hebben. Er zijn te weinig woningen, de boeren weten niet waar ze aan toe zijn, in de zorg moet veel aangepakt worden, en op duurzame energie scoren we het slechtst van de hele EU en integratie en discriminatie zijn nu weer weggemoffeld, maar daar moeten we toch ook echt iets mee.

Er moet nu iets gebeuren

We zijn nu dus in een situatie beland waarin we iets moeten doen. Voor iets wat toch vanzelfsprekend is: normaal leven in Nederland?! Helaas, dat is niet meer vanzelfsprekend. Dus we moeten van die bank af en opkomen voor ons Nederland.

In Ons Nederland kun je betaalbaar wonen, krijgen je kinderen elke dag goed les, is er goede zorg voor iedereen, kun je goed ondernemen en innoveren e.a. en worden we met zijn allen langzaam maar zeer zeker duurzamer.

Meld u dus aan voor de nieuwsbrief!

Wie weet denkt u over een tijdje dat er toch wel eens iets zou kunnen veranderen …..

Hoe gaan jullie het anders doen?

Het heeft alleen maar zin om een partij te starten als je niet denkt dat je iets hebt in te brengen dat er niet al is. En dat hebben wij:

 • wij hebben wel een visie, en zelfs een positieve. En die gaat ervan uit dat burgers, bedrijven, organisaties en overheden samen de problemen en plannen kunnen aanpakken op zo’n manier dat alle Nederlanders daaraan mee kunnen doen en de vruchten van kunnen plukken. Dat geldt voor zaken als duurzaamheid, obesitas, integratie, de economie, privacy e.a. aanpakken.
 • wij denken dat grote transparantie, naast samenwerking, het belangrijkste middel is om te zorgen dat burgers weer vertrouwen krijgen in de overheid. Dat mag ook wel, want de overheid werkt met het geld en de stemmen van ons; burgers en bedrijven. In onze plannen krijgen de burgers bijv. de middelen om met ‘open data’ overheden en andere organisaties in de (semi-)publieke sector te volgen en te controleren.
 • wij gaan stelselmatig lastige kwesties aan de orde stellen op een discussieplatform waarin iedereen gelijkwaardig en veilig gebruik kan maken van heldere informatie en inzicht in verschillende meningen. Dat gaan we doen op een manier die voor alle Nederlanders toegankelijk is, van verstandelijk gehandicapten tot bollebozen. Daarmee gaan de belangrijke kwesties over de Nederlandse identiteit, integratie, privacy e.a van een tweet of een kort gesprek bij het koffieautomaat naar een echt gesprek aan de eettafel.
 • wij houden niet stug vast aan de ‘sociaaldemokrasie’, de belangen van de arbeiders of de middenklasse, of juist ‘alles nivelleren’. Wij staren ons ook niet blind op de mantra van de marktwerking of dat alles goed komt als er minder regeltjes zijn. Wij zijn pragmatisch en gaan voor het uitvoeren van wat werkt. Het is gewoon slimmer om ook maatregelen te nemen voor de lange termijn, bijv. in Afrika (klimaat, vluchtelingen, economie). En het is beter om vluchtelingen vanaf dag 1 goed te begeleiden en op te leiden. Of ze in Nederland blijven of terug gaan of naar een ander land gaan: de kans dat vluchtelingen integreren en niet in de bijstand belanden is dan gewoon hoger. En het is helemaal een goed idee om het dak te repareren als de zon nog schijnt. Dus die duurzaamheidsplannen niet voor ons uitschuiven, maar nu beginnen.
 • er zijn grote tegenstellingen ontstaan in Nederland rond onderwerpen als geld, kennis, normen en waarden e.a. Wij denken dat het slim is om bij al die onderwerpen rigoureus te gaan voor gelijke kansen en gelijke toegang. Gelijke toegang tot onderwijs, zorg, invloed op besluitvorming van gemeente tot Europa e.a.. Dat is dus niet nivelleren. Dat is, net als bij het zwemmen, zorgen dat iedereen hetzelfde zwempak heeft.

 

Wat moet dat allemaal wel niet kosten?

U denkt misschien: nou hebben we net de begroting en de staatsschuld weer op de orde, en zijn we aan het bijkomen van corona, en dan komt Partij Helder met grootse en meeslepende plannen.

Even over dat laatste: dat klopt. Wij hebben wél een visie, en dat laten we o.a. zien. En over dat eerste: er is geld om te investeren, zeker als je deze plannen uitvoert samen met burgers, bedrijven en organisaties. En tenslotte: bij veel onderwerpen kunnen we niet langer wachten: woningtekort, lerarentekort, zorg, pfas-stikstof, boeren, duurzame energie etcetera.

Terugbrengen staatsschuld versus investeren

Ten eerste gingen de laatste kabinetten alleen voor het terugbrengen van het tekort, terwijl veel economen al jaren pleiten voor investeringen. Nu komt dat dan mondjesmaat, maar het blijven investeringen in de oude economie en bijv. niet de transitie naar een meer duurzaam Nederland

 • Overheid: Nederlanders horen al heel lang dat we minder belastinggeld moeten uitgeven zodat we kunnen sparen voor een buffer. En dus hebben we bespaard op de publieke sector en onvoldoende geïnvesteerd in de toekomst.
 • Maar … die publieke sector en investeringen zijn er niet voor niets. De regeringspartijen hebben dat bij de investeringen nu ook eindelijk door (bij de financiele crisis is de economie kapot bezuinigd en heeft Nederland 1,5 langer een recessie gehad).
 • Investeringen zijn ook zonder crisis juist nuttig om innovatieve ontwikkelingen in gang te zetten, waar dat voor bedrijven in hun eentje een te groot risico is.
 • En bijv. bij duurzaamheid is gebleken dat het de Nederlandse bedrijven niet is gelukt om duurzaamheid zonder de overheid een flinke slinger te geven.
 • Ook geld voor de publieke sector is goed besteed. Als deze beter functioneert, dan houden mensen meer koopkracht over voor aankopen, zijn minder ziek, minder werkeloos etc.. Tel uit je winst!
 • Die investeringen zijn dus te financieren door te lenen, maar ook door het belastingstelsel te moderniseren, waardoor er meer geld gaat naar investeringen in bedrijven.
 • Samenvattend: al die plannen kunnen we financieren, en het is ook verstandig om dat te doen. Het zal even wennen zijn dat we dan niet meer het braafste jongetje in de klas zijn in de EU.

Een efficiëntere overheid kost minder geld

Daarnaast is er nog veel te halen bij het efficiënter en effectiever laten werken van overheden en bij het toetsen en bijstellen van wetten, maatregelen en subsidies. En zelfs zoiets praktisch als inkoop kan veel beter, of het nu om medicijnen gaat, IT, consultants en juristen.  Met behulp van ‘big data’ kunnen we veel beter volgen wat er met onze keuzen en ons geld gebeurt: lokaal, provincies, landelijk. Ongewenste en dus meestal kostbare belangenverstrengelingen worden aan het licht gebracht. En vervolgens gaan we uitbreiden wat werkt, en stoppen wat niet werkt.

Ons kasboekje is niet op orde

En tenslotte: datzelfde Financiën dat zo parmantig binnenslands maar ook in de EU met het kloppende kasboekje pronkt, heeft zelf de financiën niet op orde. Van vele bezuinigingen, projecten, begrotingsplannen en subsidies is helemaal niet duidelijk wat die opleveren of hebben opgeleverd in het verleden. En dan hebben we het over miljarden euro’s. De Rekenkamer heeft hier al vaak over gerapporteerd, en het is niet echt verbeterd de afgelopen jaren.

Functioneren huidige partijen onvoldoende

Het antwoord is heel simpel. Wij vinden de huidige partijen niet goed genoeg functioneren. Langlopende issues als zorg, integratie, klimaat, werkeloosheid pakken zij steeds aan met pleisters plakken. Dat werkt alleen niet, en daar wordt het alleen maar ingewikkelder. Daarnaast worden er steeds weer slechte wetten uitgevaardigd, waar wij als burgers veel last van hebben (ZZP, WMO e.a.)

Lobby-clubs

Daarnaast vinden wij dat alle partijen teveel meedoen met lobbyen van allerlei belangengroepen, zonder dat zij daar volledig transparant over zijn. Ook wordt er teveel gesjoemeld met wetten.

Glazen stolp

Tenslotte wordt er veel te veel in de glazen stolp in Den Haag gesproken over ons, en te weinig met ons. Er zijn al veel initiatieven in het land rondom de zorg, integratie, klimaat. Dat zou de overheid veel meer ondersteunen.

Partijpolitiek

Daarnaast is partijpolitiek vaak belangrijker dan het vertegenwoordigen van Nederlanders. Misstanden in de zorg duren bijvoorbeeld al jaren voort, maar het wordt niet echt aangepakt. En de andere partijen voeren tactische oppositie, in de hoop op een gegeven moment toch een punt te kunnen scoren. En daarom denken zij ook dat je in een ‘pleurop’ discussie aardig moet blijven, in plaats van de miljoenen Nederlanders te vertegenwoordigen die dit een premier en een democratie onwaardig vinden.

En daarom …

Dat zijn wat ons betreft dat zijn de redenen van de groeiende onvrede: niet goed genoeg, niet democratisch genoeg, teveel op zichzelf gericht. Partij Helder gaat daarom voor wat werkt. Als het maar bijdraagt aan het verbeteren van het leven van álle Nederlanders in ons prachtige landje.

Wie zijn de mensen achter Partij Helder?

De initiatiefnemer van Partij Helder is Daan van Reenen. Hij is 4 jaar geleden al begonnen met een partij en die is toen onvoldoende van de grond gekomen; het was te kort dag. Na de verkiezingen van maart 2017 is hij verder gegaan met het ontwikkelen van ideeën en praten met mensen in het hele land.

Er is behoefte aan een groen rechtse partij

Deze zomer werd dat toch weer zo concreet, er bleek zo’n behoefte te zijn aan een groen rechtse partij, dat we toch weer de stoute schoenen hebben aangetrokken. En nu is er een groep Nederlanders die klaar staat om het verschil te gaan maken in Den Haag. Concreet betekent dat dat we bereid zijn onze banen op te zeggen en ons verkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamer.

Nederland verdient beter

Onze belangrijkste motivatie is eigenlijk dat Nederland beter verdient. De afgelopen regeringen, maar ook het parlement, hebben in feite alle lastige thema’s voor zich uit geschoven, en vooral veel bezuinigd. Problemen in de woningbouw, zorg, lerarentekort, duurzaamheid, flex-vast werk etc. worden of niet of met een paar lapmiddelen aangepakt. En nu wordt er dan ineens met veel bombarie geïnvesteerd, maar zelfs in het Groeifonds wordt er niet duidelijk gekozen voor de onderwerpen waar de pijn het grootst is.

Als niemand het doet ….

Als niemand het doet, dan moeten wij het maar doen |-) En daarom zijn wij dus gemotiveerd om het verschil te gaan maken in Den Haag.

Weer een nieuwe partij? Is daar wel ruimte voor?

Wij denken natuurlijk zeker dat er ruimte is op rechts voor een duurzame rechtse partij. En dat bewijs wordt dagelijks geleverd door mensen die zich bij ons willen aanmelden omdat ze eindelijk de partij hebben gevonden die ze zochten! Soms speelden ze zelf ook al met het idee om een partij ‘groen rechts’ op te richten, en zagen toen dat die al bestond!

Of de peilingen ons daarin ook gelijk geven, dat zien we nog wel.

Vacatures

Vacatures bij Team Partij Helder

De organisatie van de Partij Helder is in opbouw. Er moet nog veel gebeuren.

Vacatures – vrijwilligers

Wij hebben de volgende vacatures. Voorlopig is het budget beperkt, dus zullen wij de taken zelf uitvoeren, of met vrijwilligers. Wil je je aanmelden als vrijwilliger, mail ons dan naar info@partijhelder.nl.

 • social media specialist
 • data analist
 • infographics specialist
 • tekstschrijver
 • beeldredacteur
 • video-makers
 • bloggers en vloggers
 • webmaster
 • vertaler Arabisch
 • vertaler Turks

Stagiaires

Ook stagiaires zijn welkom, bijvoorbeeld van de studies Journalistiek, Politicologie, Economie, Media e.a. Wil je je aanmelden als stagiaire, mail ons dan naar info@partijhelder.nl. Je krijgt de gebruikelijke stagiaire vergoeding en wordt goed begeleid. En natuurlijke eeuwige roem!

Doneren

Met uw steun komen wij in de Tweede Kamer!

Daan van Reenen - Team Partij Helder | Partij Helder

Wilt u bijdragen  aan de opbouw van Partij Helder?

Wij gaan zorgen dat we in de Tweede Kamer komen. Daarvoor zijn we actief op social media, met deze website, maar ook zetten we een professionele partijorganisatie neer etc.. Dat kost tijd, en geld. Dus u begrijpt: uw bijdrage is hard nodig.

iDeal, uw betaal-app of de website van uw bank

Met iDeal online betalen via uw eigen bankU kunt voorlopig alleen uw donatie aan Partij Helder via de website van uw bank of met uw betaal-app storten op NL03INGB0007412415 t.n.v. Partij Helder.

Binnenkort kan dit weer; nu nog even niet. U kunt direct en veilig met iDeal betalen. Wij werken daarvoor samen met de grote en betrouwbare betaaldienst ‘Mollie’. Alle bedragen zijn welkom!  We hebben trouwens de ANBI status. Dit betekent dat uw donaties aftrekbaar zijn.

Donatie

ANBI

Partij Helder Rechts is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd, met KVK-nummer, is 66559464. Vanaf 28 juli 2016 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent een gunstige aftrek van de belasting. Ons RSIN is 856607927.

Heeft u vragen?

Een van onze belangrijkste waarden is ‘transparantie’. Wij zullen daarom al uw vragen (ook vooraf) over de besteding van uw geld graag beantwoorden. Stel uw vraag naar info@partijhelder.nl. Daarnaast doen wij van alle inkomsten en uitgaven verslag tijdens de Jaarvergadering, met respect voor de privacy van onze donateurs.

Wilt u meer doen?

Kijk dan wat u verder kunt doen bij Meedoen! 

Meedoen