Tag Archief van: Rusland

Defensie, Europese marechaussee, cyber warfare

Defensie, Europese marechaussee, cyber warfare

Nederland moet meer investeren in Defensie, in de EU meedoen, en er komt een krijgsmachtonderdeel bij ….

  • Doelstelling om het Nederlandse en bondgenootschappelijke grondgebied te kunnen verdedigen: lukt dat nu wel?
  • Daarnaast flexibel internationaal kunnen reageren; behoefte aan snelle inzet bij humanitaire hulpverlening zal groeien met het veranderende klimaat
  • Meedoen met oprichten en bemannen EU Grensleger (opvolger van Frontex) om de EU grenzen te beschermen en als grenspolitie
  • Met technologische ontwikkelingen noodzaak 5e krijgsmachtonderdeel voor digitale oorlogsvoering (Cyber Defence Force)

NB: foto bron: Ministerie van Defensie

Inleiding

De internationale situatie is helaas dusdanig dat de kans is afgenomen dat conflicten alleen maar met gesprekken kunnen worden opgelost. Dit zal door de klimaatontwikkelingen alleen maar toenemen.

Nederland moet meedoen aan een sterke EU, en dus een EU Grensleger om de grenzen te beschermen bij de Baltische staten, maar ook aan de Middellandse Zee. De recente ontwikkelingen met Turkije en Griekenland/Frankrijk laten zien dat de NAVO (waarin de VS geheel eigen belangen heeft) onvoldoende garantie biedt op veiligheid.

Daarnaast is er achterstallig onderhoud bij Defensie door de bezuinigingen van het kabinet op veiligheid. Ook komen er meer en meer digitale aanvallen van buitenlandse mogendheden op bedrijven en organisaties. Bij Defensie zal daarom extra geïnvesteerd moeten worden, allereerst om de achterstand in te halen.

Daarnaast, en niet daarna, zijn investeringen nodig om meer snelle interventies te doen, en sterk te worden in ‘cyber warfare’. Er zal in de krijgsmacht een 5e onderdeel bij  moeten komen voor digitale oorlogsvoering: de Cyber Defense Force.

Achterstallig onderhoud wegwerken

Het ministerie van Defensie heeft dit jaar van de Algemene Rekenkamer een ‘ernstige volkomenheid’ op het rapport gekregen. De operationele gereedheid door een gebrekkig materieelbeheer is onvoldoende. Voor het eerst kan het kabinet daarom niet voldoen aan de doelstelling om het Nederlandse en bondgenootschappelijke grondgebied te verdedigen, beaamt minister Jeanine Hennis (VVD) (FD). Bij Defensie zal eerst geïnvesteerd moeten worden om dit achterstallig onderhoud weg te werken dat de laatste kabinetten nota bene op dit gebied van veiligheid hebben laten ontstaan.

Verslechterde internationale verhoudingen

De internationale situatie is helaas dusdanig dat de kans is afgenomen dat conflicten alleen maar met gesprekken opgelost kunnen worden. Rusland en Turkije zijn twee landen die aan de grenzen van de EU liggen en die zowel fysiek als (m.n Rusland) digitaal een bedreiging vormen.

Europese marechaussee

Naast inzet bij internationale missies zijn wij voor het versterken van de Europese grensbewaking, waarin douane, veiligheid en de professionele en humane afhandeling van vluchtelingenstromen samenkomen. Frontex zal daarom moeten worden opgeschaald naar een Europees grensleger.

Snelle interventies; inzet bij rampen

Bij het leger gaat het ook om een uitbreiding voor meer snelle en beperkte interventies.  Ook de noodzaak van snelle humanitaire hulpverlening zal groeien met het veranderende klimaat.

Cyber warfare

Cyber warfare is geen science fiction meer, en Nederland is te klein om de kennis en faciliteiten hiervoor te verdelen over verschillende instanties. Ons voorstel is om zoveel mogelijk kennis in één centrum bij elkaar te brengen. De leidende rol van Defensie moet hiervoor versneld uitgebreid worden.