Tag Archief van: veelplegers

Politie, hulpverleners en gezag

Politie, gezag, normen en naleving

Standpunten van Partij Helder zijn: 

  • Respect voor politie, hulpverleners en zorgverleners moet terugkomen. De basis is een lik op stuk beleid in combinatie met preventie
  • Hard optreden tegen relschoppers, dronken studenten e.a.
  • Wijkpolitie uitbreiden
  • Wegbezuinigde jongerenwerkers en buurthuizen terug voor preventie.
  • Grote en kleine steden zijn niet altijd in staat om met dit soort problemen om te gaan. Ze hebben de laatste jaren veel teveel op hun bord gekregen en zijn aan hun lot overgelaten (ook financieel). Zij zullen moeten worden geholpen. 

Normen en waarden

Het Nederlandse volk houdt van zijn vrijheden en het parlement en de regering houden van wetten maken. Naleven is minder populair in Nederland (en ook minder populair dan in veel andere landen). Partij Helder vindt dat we daarin zijn doorgeschoten.

  • We zullen weer een volk moeten worden waarbij niet alles maar moet kunnen. Door rood rijden, geluidsoverlast, fietsendiefstal, belastingontduiking: we zijn zogenaamd een ‘
  • Respect voor anderen en niet beledigen; maar ook accepteren dat we allemaal wel eens gekwetst worden
  • Social Media: mensen kunnen kennelijk niet zonder sociale controle; straffeloos gescheld en doodsbedreigingen komen voor alsof het niets is. Waar mogelijk wordt onder echte naam inloggen verplicht; kinderen alleen nog registreren met co-registratie door ouders.
  • Normen en waarden ook financieel en zakelijk – we betalen samen de rekening voor overheid en publieke sector. Wie belasting vermijdt, zorgt dat Nederland minder geld in kas heeft, bijv. voor het lerarentekort
  • En in het verkeer: iedereen een puntenrijbewijs en overtredingen maar ook asociaal gedrag in het verkeer leiden tot strafpunten (te snel rijden, drank, bumper kleven e.d.). Meer punten is hogere boetes of langer rijbewijs kwijt

Politie en hulpverleners

Gezag van politie maar ook hulpverleners en zorgverleners blijkt vaak onvoldoende aanwezig. We zullen met zijn allen moeten zorgen dat dat terugkomt. Te vaak wordt er in de wijken gepraat of gewacht, in de hoop dat het meevalt. Het kan gaan om rellen die veel aandacht trekken, maar ook om het wegpesten van een lesbisch stel.

Respect voor politie, hulpverleners en zorgverleners moet terugkomen. Wat daarvoor nodig is, is een lik op stuk beleid maar wel in combinatie met gerichte maatregelen en preventie. Dus hard optreden tegen relschoppers of het nu buurtkinderen of studenten zijn.

Afkomst moet daarbij eerlijk benoemd worden (maar niet geregistreerd!), als dat nodig is om problemen gericht aan te pakken. Voor preventie zal de wijkpolitie moeten worden uitgebreid en wegbezuinigde voorzieningen als buurthuizen, jeugdwerkers en wijkagenten terug moeten komen.

Gemeenten

Het gemak waarmee in sommige steden is geaccepteerd dat mensen worden gepest of weggejaagd uit hun buurt of rellen plaatsvinden is een schande. Er wordt vaak onvoldoende ingegrepen.

De huidige generatie van burgemeesters lijkt niet opgewassen tegen de misstanden in sommige wijken in Nederland, die al tientallen jaren duren. Zij reageren veel te afwachtend en onduidelijk. Conclusie is dat gemeenten, kleine maar ook grote,  niet altijd in staat zijn om met dit soort problemen om te gaan en te zorgen voor duidelijke naleving.

Degene die pest, moet uit de buurt vertrekken. Degene die oproept tot intolerantie of discriminatie moet worden gestraft. Er zullen interventieteams moeten worden samengesteld die uiterlijk binnen 24 uur kunnen ingrijpen in een gemeente waar burgers worden bedreigd en gepest of raadsleden worden bedreigd. Niet de Joodse of homo-stellen verlaten de wijk, maar de gezinnen van de bedreigers.

En een gemeente moet in alle rust kunnen overleggen, zonder bedreigingen of geweld van groepen tegenstanders van wethouders of bijeenkomsten. Wethouders worden al jaren bedreigd, zonder dat er ook hier structurele maatregelen zijn genomen, terwijl juist ook zij zonder bedreigingen hun werk moeten kunnen doen.

Gemeenten hebben de laatste jaren veel teveel op hun bord gekregen en zijn aan hun lot overgelaten (ook financieel). Maar gemeenten zullen toch beter moeten worden in het voorkomen, vroegtijdig constateren en zeer daadkrachtig ingrijpen (zowel in de wijken als op social media). Waar nodig zal daar ook door de landelijke overheid meer in moeten worden geïnvesteerd en worden samengewerkt met gemeenten, en door gemeenten onderling.