Wie zijn de mensen achter Partij Helder?

Wie zijn de mensen achter Partij Helder?

De initiatiefnemer van Partij Helder is Daan van Reenen. Hij is 4 jaar geleden al begonnen met een partij en die is toen onvoldoende van de grond gekomen; het was te kort dag. Na de verkiezingen van maart 2017 is hij verder gegaan met het ontwikkelen van ideeën en praten met mensen in het hele land.

Er is behoefte aan een groen rechtse partij

Deze zomer werd dat toch weer zo concreet, er bleek zo’n behoefte te zijn aan een groen rechtse partij, dat we toch weer de stoute schoenen hebben aangetrokken. En nu is er een groep Nederlanders die klaar staat om het verschil te gaan maken in Den Haag. Concreet betekent dat dat we bereid zijn onze banen op te zeggen en ons verkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamer.

Nederland verdient beter

Onze belangrijkste motivatie is eigenlijk dat Nederland beter verdient. De afgelopen regeringen, maar ook het parlement, hebben in feite alle lastige thema’s voor zich uit geschoven, en vooral veel bezuinigd. Problemen in de woningbouw, zorg, lerarentekort, duurzaamheid, flex-vast werk etc. worden of niet of met een paar lapmiddelen aangepakt. En nu wordt er dan ineens met veel bombarie geïnvesteerd, maar zelfs in het Groeifonds wordt er niet duidelijk gekozen voor de onderwerpen waar de pijn het grootst is.

Als niemand het doet ….

Als niemand het doet, dan moeten wij het maar doen |-) En daarom zijn wij dus gemotiveerd om het verschil te gaan maken in Den Haag.

Moet dit? Ik heb geen zin meer om me erover op te winden.

Geen zin meer in politiek?

Er zijn inderdaad veel mensen die geen zin meer hebben om zich erover op te winden. Die in de krant stukken overslaan en die bij het nieuws snel wegzappen als politiek aan bod komt. Vaak is dat langzaam gegroeid. Teveel zaken worden maar niet opgelost, en er lijkt steeds meer bij te komen. En we kunnen het toch niet beïnvloeden, laat staan ten goede keren!

Het kan wel

Nou; daar zijn wij het niet mee eens. Het kan wel, als we maar met genoeg mensen zeggen: ‘en nu is het genoeg’. En daarom is Partij Helder er.

We kunnen helaas niet niets doen. Er blijft teveel liggen van lastige kwesties, die een lange termijn oplossing nodig hebben. Er zijn te weinig woningen, de boeren weten niet waar ze aan toe zijn, in de zorg moet veel aangepakt worden, en op duurzame energie scoren we het slechtst van de hele EU en integratie en discriminatie zijn nu weer weggemoffeld, maar daar moeten we toch ook echt iets mee.

Er moet nu iets gebeuren

We zijn nu dus in een situatie beland waarin we iets moeten doen. Voor iets wat toch vanzelfsprekend is: normaal leven in Nederland?! Helaas, dat is niet meer vanzelfsprekend. Dus we moeten van die bank af en opkomen voor ons Nederland.

In Ons Nederland kun je betaalbaar wonen, krijgen je kinderen elke dag goed les, is er goede zorg voor iedereen, kun je goed ondernemen en innoveren e.a. en worden we met zijn allen langzaam maar zeer zeker duurzamer.

Meld u dus aan voor de nieuwsbrief!

Wie weet denkt u over een tijdje dat er toch wel eens iets zou kunnen veranderen …..