Kandidaatstelling verkiezingen: 1 februari 2021

Verkiezingen Tweede Kamer: kandidaatstelling op 1 februari 2021

De Kiesraad zegt hierover het volgende: “Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau (de Kiesraad). … Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Tweede Kamerverkiezing. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren.”

Partij Helder en de Tweede Kamerverkiezingen

Helaas gaat Partij Helder niet meedoen aan de komende parlementsverkiezingen in maart 2021. We hebben net niet voldoende kieskringen binnengehaald om mee te kunnen doen. Maar we hebben wel uit het hele land ondersteuningsverklaringen, donaties en inhoudelijke reacties ontvangen. Op die basis gaan wij door! Wij willen het verschil maken dat zo hard nodig is.

Bent u geïnteresseerd in Partij Helder?

Mocht u zich helemaal thuis voelen in het gedachtengoed van Partij Helder en bereid zijn in de partij actief te worden, meldt u zich dan via ons Contactformulier.

Registratie aanduiding politieke partijen: 21 december

Tweede Kamer verkiezingen – registratie aanduiding Partij Helder

21 december 2020 – laatste dag registratie aanduiding en logo

De Kiesraad zegt hierover het volgende: “Politieke partijen moeten uiterlijk 21 december 2020 hun partijnaam bij de Kiesraad laten registreren om onder deze naam deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezing. Deze aanduiding komt bovenaan het stembiljet te staan.”

Partij Helder

Partij Helder heeft de aanduiding ‘Partij Helder’ al geregistreerd en deze aanduiding is ook al goedgekeurd door de Kiesraad.

Kiesraad aanduiding Partij Helder goedkeuring | Partij Helder

Logo

We gebruiken het logo zowel in de combi van koe en tekst, als alleen koe als alleen tekst.

Partij Helder - logo | Partij Helder

 

 

 

 

Partij Helder en de verkiezingen?

Helaas gaat Partij Helder niet meedoen aan de komende parlementsverkiezingen in maart 2021. We hebben net niet voldoende kieskringen binnengehaald om mee te kunnen doen. Maar we hebben wel uit het hele land ondersteuningsverklaringen, donaties en inhoudelijke reacties ontvangen. Op die basis gaan wij door! Wij willen het verschil maken dat zo hard nodig is.

Tweede Kamer verkiezingen: 17 maart 2021

Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart 2021

Op 17 maart 2021 is het weer zover. Een groot aantal partijen doet mee met de verkiezingen.

De Kiesraad zegt hierover het volgende: “De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart 2017. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provinciale staten of gemeenteraden). De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt in beginsel plaats op 17 maart 2021.”

Partij Helder?

Helaas gaat Partij Helder niet meedoen aan de komende parlementsverkiezingen in maart 2021. We hebben net niet voldoende kieskringen binnengehaald om mee te kunnen doen. Maar we hebben wel uit het hele land ondersteuningsverklaringen, donaties en inhoudelijke reacties ontvangen. Op die basis gaan wij door! Wij willen het verschil maken dat zo hard nodig is.

Teveel partijen?

Er zijn inderdaad veel partijen. En wat dat in ieder geval aantoont: er zijn in Nederland veel mensen die denken dat ze iets beter kunnen dan ‘Den Haag’. Dat ligt misschien ook wel in onze aard. En ook: het is voor die mensen kennelijk zo urgent, dat ze ervoor een partij oprichten, geld verzamelen, ondersteuningsverklaringen, kandidaten, posters etcetera. En we kunnen u vertellen dat dat een hoop werk is!

Vragen

17 maart 2021 – is dat niet erg kort dag?!

Aantallen

Dat klopt; dat is kort dag. Het goede nieuws is dat je vooral kiezers moet krijgen. Leden van de vereniging is een ander verhaal. Toen D66 begon had het bijvoorbeeld jarenlang maar een paar duizend leden.

En ook kiezers is niet heel erg moeilijk. Het aantal kiezers dat op ons moet stemmen op 17 maart 2021 is, als alle kiesgerechtigde Nederlanders gaan stemmen, ca. 85.000 per zetel. Er zijn namelijk 150 zetels in het de Tweede Kamer, en het aantal kiesgerechtigden is ca. 13.000.000 (2019).

Nou gaat natuurlijk niet iedereen stemmen. Ter vergelijking: het opkomstpercentage van de verkiezingen in 2017 was 81,9%. Van de 12.893.466 kiesgerechtigden hebben 10.563.456 personen hun stem uitgebracht. Als die 81,9% loslaat op de ca. 13.000.000 kiesgerechtigden in 2021, dan krijg je een kiesdrempel van 71.000 stemmen.

Voor 5 zetels, ons doel, zijn dus ca. 355.000 nodig.

Het grootste deel van de kiezers beslist pas in de laatste weken

Op 4 maart 2017 had driekwart van de kiezers zijn keuze nog niet bepaald. Ook bij de verkiezingen daarvoor was dit te zien. Dat betekent dat we nog tot in de laatste weken hebben hebben om kiezers te overtuigen!

Hoe gaan we dat doen?

We zijn al een tijdje bezig met familie, vrienden en kennissen. En steeds meer mensen melden zich uit zichzelf; omdat ze zelf een partij als Partij Helder van plan waren bijvoorbeeld. We gaan daarnaast natuurlijk een plek veroveren in de media (kranten, TV) en op social media. En daarna breiden we het uit, als een olievlek.

U kunt meedoen?

En als u ook vindt dat er iets moet veranderen, dan kunt u de blijde boodschap van Partij Helder ook verspreiden: onder familie, vrienden, verenigingen etc. Hoeveel mensen kent u?

Het kan … juist nu!

Als geruststelling: alle nieuwe partijen zijn  begonnen met een eerste stap en een beperkt aantal zetels. Daarna zijn ze sneller gegroeid dan de oudere partijen voor mogelijk hadden gehouden. Dus: ja het is mogelijk, en zelfs nu meer dan ooit!

Meer lezen

Ondersteuningsverklaringen

Partij Helder heeft u nodig!

Voor de verkiezingen moeten wij 1 februari per kieskring 30 ondersteuningsverklaringen bij de Kiesraad aanleveren. Het totale aantal is 580 en verspreid over heel Nederland, dus dat is een hele klus. En daarbij hebben we u nodig.

Tussenstand

Even een tussenstand van zaterdagochtend 16 januari: het gaat goed met de ondersteuningsverklaringen. Honderden mensen hebben al het formulier gedownload of opgestuurd gekregen en zijn naar het gemeentehuis gegaan, of gaan dat volgende week doen. Maar … het is niet genoeg. We hebben u nodig. Elk formulier is er één en brengt ons dichter bij Den Haag!

In het kort

 • Uw ondersteuning: wij hebben in elke kieskring ‘ondersteuners’ nodig, die het best vinden dat wij ook meedoen. U stemt dus niet op ons (dan kan pas op 17 maart); u ondersteunt ons alleen bij onze deelname. Wilt u dat doen?
 • Verklaring: download dan hier de verklaring: Ondersteuningsverklaring_printen.
  • Dit is een PDF die u zo kunt printen vanuit de browser.
  • Print wel 1 formulier per persoon. Dus als u met zijn drieën gaat, dan 3x printen.
  • Kunt u het formulier niet printen? Stuur dan een e-mail naar info@partijhelder.nl met uw naam en postadres.
 • Mail: graag even een mailtje als u meedoet, ook naar info@partijhelder.nl. Vermeld dan ook uw woonplaats. Dan weten wij wie er waar mee doet, en kunnen wij u waar nodig op de hoogte houden.
 • Gemeentehuis: als u het formulier heeft geprint kunt u naar het gemeentehuis, en het daar laten tekenen. Anderen kunnen niet inzien wie er getekend heeft.
 • Opsturen: thuisgekomen graag of 1) alle 3 pagina’s scannen of fotograferen en mailen naar info@partijhelder.nl  of 2) op de post doen naar: Partij Helder, Darwinplantsoen 4, 1097 EX, Amsterdam.
 • Bewaren: daarna graag nog even bewaren tot media februari. Mocht er nog iets zijn met een scan die te donker is o.i.d. dan kunnen we het nog verbeteren.

Dank u wel!

NB: vindt u het makkelijk om dit nog eens rustig na te lezen of te printen, dan kunt u de Toelichting ook downloaden.


Kaart van Nederland met kieskringen | Partij Helder

Kieskringen (c) F.H. Ogink

De uitgebreide versie

Wat is een ondersteuningsverklaring?

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die ondersteunt dat een partij mee doet aan de verkiezingen. U verklaart dus niet dat u op ons gaat stemmen. U verklaart alleen dat u ondersteunt dat wij meedoen.

Personen die deelname van Partij Helder aan de verkiezing ondersteunen kunnen van 4 januari tot/met 1 februari een ondersteuningsverklaring afleggen in hun gemeentehuis. Neem wel uw paspoort of rijbewijs mee (en liefst ook een familielid, vriend of vriendin |-).

Vertrouwelijkheid: wie komt te weten dat u ons ondersteunt?

Soms wordt ons gevraagd hoe het zit met de vertrouwelijkheid; wie komt te weten dat u ons ondersteunt met zo’n verklaring?

De verklaring die u aflegt op het gemeentehuis is niet openbaar ter inzage op het gemeentehuis. Ook worden eventuele registraties vernietigd nadat onze ondersteuningsverklaringen zijn goedgekeurd door de Kiesraad.

Die goedkeuring vindt plaats tussen 1 en 5 februari. Daarvoor worden de ondersteuningsverklaringen wel 4 dagen ter inzage gelegd, fysiek, ergens bij de Kiesraad. Uitgeprint dus. Maar, we hebben het over ca. 50 nieuwe partijen, die 580 uitgeprinte formulieren in dozen en tassen bij de Kiesraad brengen. Dat zijn dus 50 partijen x 1740 pagina’s.

Het risico dat u daar dan loopt is dat iemand, te midden van de tassen en dozen van al die nieuwe partijen, in een stapel van 1740 pagina’s, uw verklaring tegenkomt, dat noteert, en daar iets mee wil doen. Die kans is wat ons betreft verwaarloosbaar klein. En .. zodra alles akkoord is bevonden, worden alle formulieren vernietigd (vanwege de AVG).

Hoe werkt het?

De stappen vindt u hierboven. U kunt het formulier hierboven bij Stap 1 meteen downloaden en daarmee naar het gemeentehuis gaan. Wel het verzoek even een mail te sturen naar info@partijhelder.nl met uw naam en woonplaats. Dan weten wij wie er mee doet, en kunnen wij u waar nodig op de hoogte houden.

Wilt u meer doen?

Kijk dan wat u verder kunt doen bij Meedoen!  Wat erg handig zou zijn, is als u zich zou inschrijven op de Nieuwsbrief. Dat kan op elke pagina rechts bovenin. In de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van Partij Helder en hoe het gaat met de ondersteuningsverklaringen.


Bijlage: Kiesraad en Kieswet

De Toelichting van de Kiesraad

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. De termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is verlengd naar vier weken. Dit is geregeld in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. De ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf vier weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling afgelegd worden, van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021.

Kent u mensen die dan wel even naar het gemeentehuis willen om te verklaren dat ze het best vinden dat Partij Helder mee doet aan de verkiezingen? Of wilt u dit zelf wel doen? Stuur ons een bericht!

De Kieswet en ondersteuningsverklaringen

Artikel H 4
1  Bij de lijst worden, voor iedere kieskring waarvoor de lijst wordt ingeleverd, schriftelijke verklaringen van ondersteuning overgelegd, waarop de kandidaten op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde worden vermeld als op de lijst. [….]

2  Verklaringen van ondersteuning voor een kieskring kunnen slechts worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd voor de desbetreffende verkiezing. 

3  De kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, ondertekent binnen een termijn van veertien dagen voorafgaand aan of op de dag van de kandidaatstelling deze verklaring in het gemeentehuis van de gemeente waar hij als kiezer is geregistreerd, in aanwezigheid van de burgemeester of een door deze daartoe aangewezen ambtenaar. De kiezer overhandigt aan de burgemeester of de ambtenaar een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

4  De burgemeester of de door hem daartoe aangewezen ambtenaar gaat onverwijld na of de ondertekenaar als kiezer in zijn gemeente is geregistreerd. Indien hem blijkt dat dit het geval is, tekent hij dit op de verklaring aan.

5  Een kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen.

Meer lezen in de Kieswet H.4 online op overheid.nl


Bijlage: Kieskringen

Kiesstelsel

Nederland kent sinds 1917 een kiesstelsel dat is gebaseerd op het beginsel van evenredige vertegenwoordiging. Dit houdt in dat het aantal zetels dat aan een partij wordt toegewezen een getrouwe (evenredige) weerspiegeling is van het aantal stemmen op die partij. Een partij die 10% van de stemmen behaalt, krijgt daadwerkelijk 10% van het aantal zetels.

Kieskringen

Wel is Nederland opgesplitst in kieskringen. Meer lezen over kieskringen bij de Kiesraad. Voor Tweede Kamerverkiezingen is Nederland opgesplitst in 20 kieskringen. Zie Kieswet art. E 1. De eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius vormen samen een aparte kieskring(hoofdstembureau: Bonaire).

Per kieskring dienen wij 30 formulieren bij de Kiesraad aan te leveren. Alleen voor Bonaire zijn maar 10 formulieren nodig. Het totale aantal is daarmee 19 x 30 + 10 = 580.

Kieskringen en hoofdstembureaus per januari 2021

Nummer kieskring Gebieden die onder de kieskring vallen     Gemeente hoofdstembureau
1 De gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier, Westerwolde Groningen
2 De gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke, Weststellingwerf Leeuwarden
3 De gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld, De Wolden Assen
4 De gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland, Zwolle Zwolle
5 De gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde Lelystad
6 De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel Nijmegen
7 De gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lingewaard, Lochem, Montferland, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Putten, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Voorst, Wageningen, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar, Zutphen Arnhem
8 De gemeenten Amersfoort, Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zeist Utrecht
9 De gemeente Amsterdam Amsterdam
10 De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Laren, Ouder-Amstel, Uithoorn, Velsen, Weesp, Wijdemeren, Zandvoort Haarlem
11 De gemeenten Alkmaar, Beemster, Bergen (NH.), Castricum, Den Helder, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Landsmeer, Langedijk, Medemblik, Oostzaan, Opmeer, Purmerend, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Waterland, Wormerland, Zaanstad Den Helder
12 De gemeente ‘s-Gravenhage ‘s-Gravenhage
13 De gemeente Rotterdam Rotterdam
14 De gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Delft, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Maassluis, Midden-Delfland, Molenlanden, Nissewaard, Papendrecht, Ridderkerk, Rijswijk, Schiedam, Sliedrecht, Vlaardingen, Westland, Westvoorne, Zwijndrecht Dordrecht
15 De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Capelle aan den IJssel, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar,   Zoetermeer, Zoeterwoude, Zuidplas Leiden
16 De gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen Middelburg
17 De gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht, Zundert Tilburg
18 De gemeenten Asten, Bergeijk, Bernheze, Best, Bladel, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Grave, Heeze-Leende, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Laarbeek, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Oss, Reusel-De Mierden, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Someren, Son en Breugel, Uden, Valkenswaard, Veldhoven, Vught, Waalre ’s-Hertogenbosch
19 De gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen (L.), Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal, Weert Maastricht
20 De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bonaire

 

Nieuws